Тестване и защита от XSS и MySQL Injection

Тестване на производителността на сайта 1. Тестване на натовареността на PHP сесиите Тестваме сайтът за сложност и време на изпълнение на всеки PHP файл. Средното време на изпълнение на 8 ядрен процесор на сървър трябва да е под 0.1 секунди. В противен случай при много потребители едновременно в сайта, сървърът ще бъде претоварен. Преглеждат се разширенията дали [...]