Защо е необходима трудова терапия?

Трудовата терапия съществува от 1700 г. През 1917 г. е създадено Национално сдружение за насърчаване на трудовата терапия, а по-късно то прераства в Американска асоциация по трудова терапия. Именно в този момент, трудовата терапия започна да включва повече технически подход, свързан с организираната медицина. Трудовата терапия е предназначена за подобряване на някоя от функциите на човешкия [...]