Крушуна

Недалеч (само на 34 километра) от град Ловеч, в близост до подножието на Стара планина и до Дунавската равнина, е разположено китното село Крушуна. Земята  наоколо е заета от множество бигорови образувания. В близкото минало там е имало и много кариери. Прочутите Крушунски водопади са на юг от селцето. Там е и местността ”Маарата”, където удобна [...]