Електронни фактури – Онлайн програма

Електронната фактура е първичен счетоводен документ. Тя не се различава от хартиената по съдържание и задължителни реквизити. Но това, което е много удобно при нея е лесното издаване, съхраняване и изпращане. За да бъде валидна една електронна фактура трябва да отговаря на определени изисквания. Тя трябва да съдържа всички необходими реквизити посочени в чл. 114 и [...]

Система за електронно фактуриране

Електронна фактура е документ, който вместо подпис и печат съдържа идентификационен шифър на издателя. Електронните фактури имат същите атрибути като хартиените фактури и са напълно валиден документ. При електронните фактури не се изисква електронен подпис! Скоро в България ще се появи системата Fakturi.com, като най-гъвкавата система за създаване и изпращане на електронни фактури през Интернет. Българското [...]