Хидроизолация за нуждите на всеки

Много сгради използват хидроизолация при санирането на техните нови строителни обекти. Тя е евтина и достъпна и замества много аспекти на някогашната изолация на жилищата с варови и други смеси. Хидроизолацията на двадесет и първи век е модерна и надеждна. Тя съчетава всички европейски клаузи за сигурност и топлоустойчивост. А повечето хидроизолационни материали минават строг европейски [...]