Хладилници – обща информация

Хладилникът е домакински уред, който се използва за поддържане на температура по-ниска от тази на околната среда. В него могат да се съхраняват различни храни и напитки в зависимост от техните изисквания за температура. Обикновенно някои храни са по-чувствителни на температурата на оклоната среда и поддържането им в хладилник е наложително. Според своето предназначение хладилниците могат [...]