Видове обучения по безопасност и здраве при работа

Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работодателят е длъжен да определи видовете обучения  по безопасност и здраве при работа, както и кой ще извършва обученията. Съществуват няколко видя обучения, класифицирани в наредбата в шест групи. В тази статия ще поговори за първите четири. Първата група обучения са на лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси. Тяхното обучение се [...]