Интервю за работа в немска фирма

Ако Ви предстои интервю за работа в немска фирма добре е да знаете, че чрез него бъдещият Ви работодател не само проверява достоверността на автобиографията Ви, но придобива реална представа за социалните умения на кандидата. Обикновено интервюто протича през следните междинни етапи: Взаимно поздравяване и представяне. Домакинът представя фирмата. Обсъжда се автобиографията на кандидата. Ако кандидатът се е дипломирал преди [...]