За gradinastil

Озеленяване и подръжка на градини. Производство и продажба на декоративна растителност

Видове жив плет, избор на растения

Жив плет това са гъсто разположени линейни насаждения от храсти или дървета. Те имат предимно защитни и декоративни функции, и са много често използвани в озеленяването. В практиката най –често се създават живи плетове с височина от 0,5 до 2,0 м. В зависимост от височината си живите плетове са ниски, средни, високи и комбинирани, а [...]