Планиране на потребностите от материали (MRP)

Логистиката е един от най-важните компоненти на съвременния бизнес. Добрият контрол на доставките и дистрибуцията я превръщат в конкурентно предимство за  фирмата. В основата на силната логистика лежи управлението на запасите и нейната ефективност зависи от това. Съществуват различни системи за управление на запасите, но най-популярните сред тях са планиране на потребностите от материали, MRP, и [...]