Локализация на софтуер

Какво представлява локализацията на софтуер? Локализацията на софтуер не е просто превод на потребителския интерфейс, документацията или помощните файлове от един език на друг. Това е процесът на адаптиране към местните езикови конвенции, културни особености и технически изисквания с цел завладяване на нови потребители и пазари. Процесът на локализация включва: анализ на софтуерния продукт, създаване на терминологични [...]