Кога е изгодно изнесеното счетоводство

В съзнанието на много хора счетоводната отчетност се възприема като нещо абстрактно, пълна с излишни процедури, обслужващи единствено интересите на държавата, като инструмент за пълнене на хазната. Затова масово се пренебрегва и се търсят начини да се пести от счетоводно обслужване. Всеки истински мениджър или далновиден собственик обаче знае, че счетоводството може да се превърне [...]

Как да изберем счетоводна програма?

Всеки занимаващ се професионално със счетоводни услуги знае, че изборът на подходяща счетоводна програма е ключов момент в цялостната организация на счетоводното обслужване. В унисон с тенденциите във всяка една стопанска дейност, счетоводната професия вече има огромна нужда от повишаване на производителността на труда и увеличаване на качеството на счетоводния продукт. А това в голяма степен може [...]