Тухли – обща информация

Тухли са използвани за изграждане на сгради още от древността. Най-старите артефакти за използването на тухли датират от преди 14 000 години и са открити в Египет. Те са представлявали формовани блокове от глина и слама и изсушени на слънце. В днешно време, в зависимост от материала на производство, са познати два вида тухли - [...]