Може ли да се печели на финансовите пазари чрез метода на вълните на Елиът?

Опитвали ли сте да прогнозирате финансовите пазари чрез вълновият принцип на Елиът? Това е един от най-мощните методи за прогнозиране (вероятно и единственият метод, който позволява да се правят прогнози за много дълъг период напред във времето), но в същото време е и един от най-сложните методи за анализ. Последното го прави и един от най-дискусионните и противоречиви методи за анализ – много професионалисти са направо „запалени” по него, а други – тотално го отхвърлят.

Вълновият принцип на Елиът (Elliott Wave Principle) се състои в това, че движенията на финансовите пазари се развиват по определени фигури (вълни). Ако успеем правилно да разчетем вълновата структура, то бихме били в състояние да направим много точни прогнози в голяма част от случаите за това какво предстои да се случва занапред на съответния финансов пазар (акция, валута или суровина).

Съществуват два основни подхода за прилагане на вълновия принцип. Единият е т.н. традиционен подход като основно той е популяризиран от Робърт Пректър (Robert Prechter). Над 90% от инвеститорите, които прилагат вълновия принцип следват този подход. Недостатък при него обаче е голямата субективност в анализа, която води до това често пъти произволно да се означават вълните. И не случайно, резултатите често пъти са разочароващи.

Другият подход, който е по-малко разпространен е подхода на Глен Нийли (Glenn Neely). Този подход е изпълнен с повече правила, които правят метода по-сложен като цяло, но пък значително по-обективен при анализа на пазара. Тук основен проблем за повечето инвеститори са сложните правила, които трябва да се следват и затова много хора изоставят този подход дори и да са убедени, че по принцип той дава добри резултати.

Подходът, който аз следвам и на който обучавам инвеститорите е ориентиран към придобиване на умения за практическо разбиране на сложните правила и зависимости на вълновия метод. Когато бъде разбрана логиката на метода, усвояването на много правила на  Robert Prechter и Glenn Neely става сравнително лесно, а това води и до по-висока успеваемост. Използването на този подход ми позволи да прогнозирам навреме силните спадове на американския пазар през 2000-2002г , Финансовата криза през 2008г. както и много от големите движения на валутния пазар. За подробности за семинара „Прогнозиране с вълновия принцип на Елиът – майсторски клас (live seminar)”, който водя, последвайте следния линк:

http://www.likora.com/component/option,com_sobi2/sobi2Task,sobi2Details/catid,10/sobi2Id,27/Itemid,42/lang,bg/

бутон за споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *