За Александър Николов

Александър Николов е най-известният технически анализатор в България. Като портфейлен мениджър в УД Карол Капитал Мениджмънт, фондът, който той управлява «Адванс Източна Европа» постигна най-висока доходност сред всички зваимни фондове в България общо за 2009 и 2010г. Като бизнес инструктор и индивидуален обучител в Ликора ООД е провел десетки курсове и семинари и индивидуални обучения. Основател и главен редактор на сайта за технически прогнози www.trendrecognition.com.

Може ли да се печели на финансовите пазари чрез метода на вълните на Елиът?

Опитвали ли сте да прогнозирате финансовите пазари чрез вълновият принцип на Елиът? Това е един от най-мощните методи за прогнозиране (вероятно и единственият метод, който позволява да се правят прогнози за много дълъг период напред във времето), но в същото време е и един от най-сложните методи за анализ. Последното го прави и един от [...]