Никой не е по-голям от хляба!

В забързаното ни, модерно-технологическо ежедневие рядко обръщаме внимание на простите и насъщни неща. Приемаме за даденост всичко, което ни заобикаля, осигурява комфорт, подслон и прехрана. А може би е редно да си припомним старата мъдрост, гласяща, че "от хляба никой не е по-голям"... Бързото хранене в забързания ни свят ни е отучило от простичкото възприятие на [...]