Брюксел най-много държи на прозрачността на финансовите канали

Одиторите в Брюксел, от които зависи одобрението и инвестирането по европейски програми в новия програмен период 2014-2020 година, спират Оперативна програма „Регионално развитие“, поради проблеми с обществените поръчки а преди 6 месеца беше спряна и Оперативна програма „Околна среда“. Тя беше спряна ноември миналата година, като беше изтъкната същата причина и бяха начертани мерки, които трябваше [...]