Как да намерим интересни сайтове

Живеем е Информационната Епоха, което ни дава мигновен достъп до неограничен запас от данни. За съжаление, често трябва да копаем през доста боклук преди да стигнем до тези късчета злато. Всъщност, вече не. Тази статия ще ви покаже как да намерите златото и наистина интересни сайтове в която и да е тема. Technorati Първия инструмент е Technorati (www.technorati.com). [...]