Защо точно слънчеви колектори?

Съвременните икономически условия налагат все по-голямото внедряване на възобновяемите източници на енергия. Най-широко разпространените технологии са ветрогенератори и слънчеви колектори. Чрез тях се акумулира енергия от слънцето и вятъра. Освен, че набавяната по този начин енергия е безплатна, тя е и екологична, защото не се отделят вредни емисии в атмосферата. Ветрогенераторите обикновено произвеждат повече енергия и [...]