Усложнения, които съпътстват диабета

Съществуват два основни вида усложнения при диабет, краткосрочни и дългосрочни. Тук ще обсъдим краткосрочните усложнения. Хипогликемия Хипогликемията е състояние на ниски нива на кръвна захар. Това може да се дължи на една или повече от следните причини: Взели сте твърде много инсулин поради надценяване на дозата; Пропуснали сте хранене или се храните твърде недостатъчно; Консумирате твърде много алкохол; Страдате от някакво [...]