Уеб дизайн на фирмен сайт – етапи на процеса

1. Уеб дизайн на лого на фирмената дейност или редизайн на вече съществуващо такова На този етап от дейността участват уеб дизайнерът и поръчителят на проекта. Дизайнерът изгражда концепция за лого, базирана на неговия опит и виждания, или на вече съществуващо лого. Най-добрия вариант е, ако дизайнерът успее да генерира 6-9 концепции за лога, от който [...]