Показатели за използване на машините по време

Показателите за използуване на машините по време са машино-часовете, изработени от една средносписъчна машина за кърти чисти извозва за календарен период (месец, тримесечие, година), и коефициентите на смен­ност, техническа готовност и вътрешносменно използуване на ма­шинния парк. Машиночас —това е единица за измерване на продължител­ността на работата на машините, която включва: изпълнението на работните операции по машинен [...]