Плюсовете на мобилните приложения и мобилните уеб сайтове

Мобилните приложения и делът им на пазара нарастват с всеки изминал ден. Анализатори предполагат, че пазарът за 2014 г. ще достигне до $35 млрд., а свалянията им – 76 млрд. В последно време доста фирми преосмислят своята стратегия и правят своите стъпки да преминат към разработката на мобилни приложения. Но следва логичния въпрос – имате ли [...]

Недостатъци на мобилния уеб: мобилни браузъри

Мобилните браузъри са значително по-различни от настолен браузърите и имат специфични функции и ограничения. Тези функции и ограничения се изразяват в поддръжката на различни стандарти. При настолен браузърите имат пълна поддръжка на най-новите стандарти (като изключим някои версии на Internet Explorer), но не така стои въпроса с мобилните браузъри. Някои имат „пълна поддръжка” на стандартните HTML, [...]