BGmaps с модул – навигация с градски транспорт

За Bgmaps има разработен софтуерен модул за намиране от точка А до точка Б на оптимален маршрут, чрез средствата за масов градски транспорт – тролейбуси, автобуси, метро, трамваи. Услугата маршрут с градски транспорт е нужна и полезна без съмнение. Защото дори най-добрите технологии имат нужда да достигнат до максимален брой потребители на тази карта на България. [...]