Недостатъци на мобилния уеб: мобилни браузъри

Мобилните браузъри са значително по-различни от настолен браузърите и имат специфични функции и ограничения. Тези функции и ограничения се изразяват в поддръжката на различни стандарти. При настолен браузърите имат пълна поддръжка на най-новите стандарти (като изключим някои версии на Internet Explorer), но не така стои въпроса с мобилните браузъри. Някои имат „пълна поддръжка” на стандартните HTML, [...]