Накратко за адвокатските дружества

Правото е една от най-благородните и ценени професии. В последното десетилетии правистите се превърнаха в хора, които са уважавани наравно с доктори, полицаи и пожарникари. Адвокатите от своя страна са квалифицирани специалисти в областта на правото, които дават юридически съвети, консултират по различни въпроси в сферата. Разбира се, те най-често са обединени в адвокатско дружество, [...]

За преимуществата от ползването на адвокатска кантора

В практиката на адвокатска кантора "Икар" все повече се срещат случаи, при които, лицата обръщащи се към нас за разрешаването на съществуващ юридически казус, го правят с огромно закъснение. Закъснението при всички положения, ако не прави невъзможна реакцията на екипа ни в адвокатската кантора, то в значителна степен я затруднява. Дали това е характерна черта на [...]

Адвокатска кантора

Както всяка страна, така и ние живеем в страна, в която икономиката е жизнено важна и определяща, за това има и корпоративни адвокати, които да защитават интересите на фирмите. Корпоративното право е по-различно от другото, там нещата са много по-интензивни и изискванията много по-големи, защото парите които са заложени са действително много. Факт е, че в [...]