Качествени преводи

Ежедневно се сблъскваме с какви ли не чужди езици, особено ако живеем в голям и пъстър град и работим с много хора. Често ни се налага да се запознаем с материали и важна информация на чужд език, който не владеем. Когато това се превърне в спънка в работата ни и не можем да се справим [...]

Локализация на софтуер

Какво представлява локализацията на софтуер? Локализацията на софтуер не е просто превод на потребителския интерфейс, документацията или помощните файлове от един език на друг. Това е процесът на адаптиране към местните езикови конвенции, културни особености и технически изисквания с цел завладяване на нови потребители и пазари. Процесът на локализация включва: анализ на софтуерния продукт, създаване на терминологични [...]