Програмиране на фирмен уеб сайт – етапи

1. Нарязване на готовия дизайн на шаблон за дизайн в HTML, CSS и JavaScript Когато се стигне до крайно решение за шаблон, той се нарязва от резача на шаблони под ръководството на програмиста и SEO оптимизатора. За програмиста е важно дали формите и блоковете със съдържание ще могат да се генерират и управляват от по-долно ниво. [...]