Кога е време да изберете вътрешен и кога външен счетоводител?

Това е въпрос, който трябва да решат всички фирми, които извършват дейност. Малките фирми нямат голям документооборот и не извършват толкова много финансовите операции, изискващи наемането на счетоводител на пълно работно време. Наемането на външен счетоводител или Счетоводна фирма е първата добра стъпка за малки и разрастващи се бизнеси. Обикновенно Счетоводните фирми предлагат абонаментно или еднократно счетоводно [...]

Счетоводител или къща за счетоводно обслужване да изберем?

Всеки, който развива някакъв вид бизнес знае, че без правилно водено счетоводство не може. Отдавна отминаха времената, в които можеха да се скрият обороти, да се плаща на ръка или да не се внасят осигуровки. Днес всяка една фирма, без значение дали е ЕТ (Едноличен Търговец), АД (Акционерно Дружество), Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност ЕООД или [...]

Как да изберем счетоводна програма?

Всеки занимаващ се професионално със счетоводни услуги знае, че изборът на подходяща счетоводна програма е ключов момент в цялостната организация на счетоводното обслужване. В унисон с тенденциите във всяка една стопанска дейност, счетоводната професия вече има огромна нужда от повишаване на производителността на труда и увеличаване на качеството на счетоводния продукт. А това в голяма степен може [...]

7 фактора определящи месечната цена на счетоводни услуги

Вид дейност на фирмата Има ли регистрация по ДДС Брой издавани фактури за месец Наличие на POS терминал Брой банкови сметки обслужващи фирмата Подаване на декларации по системата „Интрастат“ Брой на персонала Вид дейност на фирмата Дейността на фирмата е от първостепенно значение при определяне на месечна такса за счетоводни услуги. Повечето счетоводни къщи разделят типа дейност на три вида – услуги, търговия [...]

3 причини за избор на счетоводно обслужване

Ако кризата вече се е отразила и на вашия бизнес и постоянно се чудите, как да намалите разходите си, то тогава тази статия ще ви бъде много полезна. Абонаментното счетоводно обслужване е сравнително нов вид услуга за България. То включва различни счетоводни услуги,  обвързани с договор за счетоводно обслужване. Днес ще изброим някои от най-важните според [...]