Как да изберем счетоводна програма?

Всеки занимаващ се професионално със счетоводни услуги знае, че изборът на подходяща счетоводна програма е ключов момент в цялостната организация на счетоводното обслужване. В унисон с тенденциите във всяка една стопанска дейност, счетоводната професия вече има огромна нужда от повишаване на производителността на труда и увеличаване на качеството на счетоводния продукт. А това в голяма степен може [...]

Електронни фактури – Онлайн програма

Електронната фактура е първичен счетоводен документ. Тя не се различава от хартиената по съдържание и задължителни реквизити. Но това, което е много удобно при нея е лесното издаване, съхраняване и изпращане. За да бъде валидна една електронна фактура трябва да отговаря на определени изисквания. Тя трябва да съдържа всички необходими реквизити посочени в чл. 114 и [...]