Как да изчисля дъмпинг фактор на усилвател?

Дъмпинг фактора произлиза от способността на говорителя, да се противопоставя на движението си, когато се приложи електрическо напрежение към бобината му. Колкото по-голям дъмпинг фактор има една озвучителна система, толкова по-кратък и стегнат тон възпроизвежда говорителя. При малък дъмпинг фактор се създават изкривявания при бързо променящите се тонове, и ехо когато звукът е спре. Дъмпинг фактора [...]