Изработка на фирмено работно облекло

В съвременните условия уникалното фирмено работно облекло е задължителна предпоставка за постигане на професионален имидж на Вашата организация. Често допускана грешка е да се търси една единствена фирма, която да достави цялата униформа. Практиката показва, че производствените фирми, които нямат тясна специализация, правят по-големи разходи за изработката и съответно цената е по-висока.