Електронните фактури – ефективни и екологични

Огромното развитие на технологиите и най-вече цифровизирането на цялата налична фирмена информация, онлайн общуването и пазаруването поставя пред фирмите въпросът за електронните фактури и електронното фактуриране. Електронните фактури са признати от законите на Република България. За да бъде валидна една електронна фактура трябва да изпълнява определени изисквания - част от които са: Да съдържа всички необходими реквизити [...]

Електронни фактури – Онлайн програма

Електронната фактура е първичен счетоводен документ. Тя не се различава от хартиената по съдържание и задължителни реквизити. Но това, което е много удобно при нея е лесното издаване, съхраняване и изпращане. За да бъде валидна една електронна фактура трябва да отговаря на определени изисквания. Тя трябва да съдържа всички необходими реквизити посочени в чл. 114 и [...]

Предимства и недостатъци на електронните фактури

Част от предимствата от използването на електронни фактури за фирми са: Спестява се време. Сравнено с традиционна фактура издаването и изпращането става за броени минути с помощта на Интернет и електронна поща; Спестяват се пари от доставка на фактура по обикновената поща или куриер; Спестяват се пари от закупуване на кочани с традиционни фактури; Разполага се с достъп до [...]