Покупка на бизнес имоти – нещата, които трябва да знам

В закупуването на бизнес имоти вземат участие доста сериозни суми, следователно трябва да се уверите, че след време вие ще получите максимална възвращаемост от инвестицията си. Вземането на погрешни решения в този тип вложения може да доведе до огромни финансови загуби, които може да е невъзможно да покриете дори с продажбата на бизнес имотите. Нещата, които [...]

Трудно кредитиране на непублични фондове за имоти

Според последни проучване на INREV, непубличните  фондовете за недвижими имоти отбелязват значителна променя в баланса между дълга и собствения си капитал. Пробойната във финансирането на непублични компании се получи след като кредитните институции започнаха да обезопасяват своя кредитен портфейл, което намали броя на отпуснатите кредити най-вече за сектора на недвижимите имоти. Взимането на заем от непублични фондове [...]

Застраховки по време на финансова криза?

Това беше една от актуалните теми застъпена във финансовия форум „Йероглифът на кризата се чете и като възможност”. По време на криза човек може да избира между пасивна и активна позиция спрямо личните си финанси. Активната позиция е за предпочитане и тя предполага избор на различни видове инвестиции и инструменти. Когато хората инвестират, те търсят доходност, [...]

Може ли да се печели на финансовите пазари чрез метода на вълните на Елиът?

Опитвали ли сте да прогнозирате финансовите пазари чрез вълновият принцип на Елиът? Това е един от най-мощните методи за прогнозиране (вероятно и единственият метод, който позволява да се правят прогнози за много дълъг период напред във времето), но в същото време е и един от най-сложните методи за анализ. Последното го прави и един от [...]