SMS изпращане от интернет

SMS (съкращение от Short Message Service) представлява мрежов протокол за комуникация и служи за изпращане и получаване на текстови съобщения. Комуникацията в тази мрежа се базира на множество протоколи с различни функции и се осъществява посредством обмяна на съобщения (пакети). Това съкращение (SMS) е широко разпространено  като синоним на текстови съобщения - (обикновено не повече [...]